Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Zawiadomienie – odbiór nieczystości płynnych

23 października 2012, 12:35

Z A W I A D O M I E N I E

           Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie informuje mieszkańców Gminy Nowy Żmigród, iż w związku ze zbliżającą się zimą zostanie wstrzymany odbiór nieczystości płynnych z dniem 15 listopada 2012 r. Wznowienie wywozu nieczystości płynnych nastąpi wiosną 2013 r.

                 W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród proszeni są o sprawdzenie poziomów swych przydomowych szamb i ewentualnie zgłoszenie chęci ich opróżnienia przed okresem zimy.

         Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie ponosi odpowiedzialności za niedopatrzenia ze strony mieszkańców gminy i wynikłe z tego komplikacje.