Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

INFORMACJA DOT. PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

10 marca 2016, 11:04

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 01-03-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle NIE ZOSTAŁO STWIERDZONE PRZEKROCZENIE MĘTNOŚCI. Najwyższa dopuszczalna zawartość NTU =1. Wynik końcowy badania =0,47    +/-0,04.

19 lutego 2016, 11:46

Nowy Żmigród, 2016-02-19 I N F O R M A C J A Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 18-02-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle nie została wykryta bakteria Clostridium Perfringens. Woda jest zdatna do picia pod wzgledem baktriologicznym i warunkowo dopuszczona do spożycia ze względu na podwyższoną mętność.

INFORMACJA

18 lutego 2016, 20:20

Nowy Żmigród, 2016-02-18 I N F O R M A C J A Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po przeprowadzonych badaniach wody z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle została stwierdzona zła jakosć wody pod wzgledem bakteriologicznym (Clostridium Perfringens) oraz została przekroczona Mętność (6,7 NTU). Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W dniach 18-19 luty 2016 zostanie przeprowadzone czyszczenie wodociągu. Na czas prowadzonych działań naprawczych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia dostęp do wody o dobrej jakości. Beczka z wodą zdatną do picia znajdować się będzie od dnia 18.02.2016r. do odwołania w dwóch punktach poboru tj. przy Urzędzie Gminy ul. Mickiewicza w Nowym Żmigrodzie przy […] Czytaj dalej…

Przerwa w dostawie wody

15 grudnia 2015, 13:42

Z A W I A D O M I E NI E     Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 16 grudnia (środa) w godzinach od 10 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana będzie pracami przy budowie Hali Sportowej na ul. Mickiewicza. Za utrudnienia przepraszamy. Nowy Żmigród, 2015-12-14

Przerwa w dostawie wody

15 grudnia 2015, 13:39

Z A W I A D O M I E NI E Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 16 grudnia (środa) w godzinach od 10 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana będzie pracami przy budowie Hali Sportowej na ul. Mickiewicza. Za utrudnienia przepraszamy. Nowy Żmigród, 2015-12-14

ZAWIADOMIENIE

14 grudnia 2015, 8:45

ZAWIADOMIENIE Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że badania kontrolne próbki wody pobranej z wodociągu zasilającego miejscowość Nowy Żmigród, przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle, wykazało występowanie bakterii grupy coli (6 jtk/100ml) oraz przekroczenie stężenia trichlorometanu (stężenie 0,048 mg/l – dopuszczalna norma to 0,030). W związku z powyższym zawiadamy, że woda nadaje się do spożycia wyłącznie po kilkuminutowym przegotowaniu. Nowy Żmigród 11-12-2015

Zawiadomienie – odbiór nieczystości płynnych

23 października 2012, 12:38

Z A W I A D O M I E N I E            Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie informuje mieszkańców Gminy Nowy Żmigród, iż    w związku ze zbliżającą się zimą zostanie wstrzymany odbiór nieczystości płynnych z dniem 15 listopada 2012 r. Wznowienie wywozu nieczystości płynnych nastąpi wiosną 2013 r.                  W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród proszeni są o sprawdzenie poziomów swych przydomowych szamb i ewentualnie zgłoszenie chęci ich opróżnienia przed okresem zimy.          Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie ponosi odpowiedzialności za niedopatrzenia ze strony mieszkańców gminy i wynikłe z tego komplikacje.

12 października 2012, 12:02

Wniosek na drugi wodmoierz-podlicznik

Strona 1 z 212