Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Opłaty bez prowizji


Woda wykorzystywana do podlewania ogrodów nie jest odprowadzana do gminnej sieci kanalizacyjnej – wsiąka w ziemię. Skoro tak, to za ilość ścieków, która odpowiada ilości wody zużywanej do podlewania ogródka niekoniecznie trzeba płacić. Warunek jest jeden – trzeba mieć zainstalowany dodatkowy wodomierz, służący do pomiaru zużycia wody, stosowanej do tego celu.

Większość naszych  odbiorców, korzystających z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zainstalowany tylko jeden licznik – tzw. wodomierz główny, wskazujący całkowite zużycie wody w domu. Wówczas ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody (podstawa: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku). Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki trzeba oczywiście zapłacić.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zmniejszy jednak opłatę za ścieki o ilość wody zużytej np. do podlewania, jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, który pokaże, ile zużyliśmy jej w ogródku. Żeby zamontować podlicznik wody należy złożyć w GPGK Sp. z o.o. ” WNIOSEK podlicznik do wody bezpowrotnie zużytej „, wykonać projekt i wybudować instalację, która doprowadzi (czy doprowadza obecnie) wodę do ogródka.

Załatwienie formalności trwa od 1 do 2 miesięcy; całość prac można oczywiście zlecić Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie.