Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Aktualne taryfy i cennik


Taryfy  za wodę i ścieki obowiązujące od 01.01.2017 do 31.07.2017

LP

Taryfy za dostarczanie wody dla gospodarstw domowych

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

7,26 zł

7,78 zł

3,84 zł

4,15 zł

3,42

3,69

LP

Taryfy  za dostarczanie wody dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

7,26 zł

7,84 zł

7,26 zł

7,84 zł

LP

Taryfy  za dostarczanie wody dla  pozostałych odbiorców

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

7,26 zł

7,84zł

3,00 zł

3,24 zł

4,26 zł

4,60 zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

7,67 zł

8,28 zł

3,39 zł

3,66 zł

4,28 zł

4,62 zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

7,67 zł

8,28 zł

1,24 zł

1,34 zł

6,43 zł

6,94 zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

7,67 zł

8,28 zł

7,67 zł

8,28 zł