Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Aktualne taryfy i cennik


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 10.12.2020 r. znak: RZ.RZT.770.28.2020.MK obowiązujące od 01.01.2021r.

Tabela 1. Taryfy  za wodę i ścieki obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021

LP

Taryfy za dostarczanie wody dla gospodarstw domowych

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,64 zł

10,41 zł

LP

Taryfy  za dostarczanie wody dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,64 zł

10,41 zł

LP

Taryfy  za dostarczanie wody dla  pozostałych odbiorców

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,64 zł

10,41zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,22 zł

9,96 zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,22 zł

9,96 zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,22 zł

9,96 zł