Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Aktualne taryfy i cennik


Taryfy  za wodę i ścieki obowiązujący od 01.08.2012 do 31.07.2013

LP

Taryfy za dostarczanie wody dla gospodarstw domowych

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

6,12 zł

6,61 zł

3,27 zł

3,53 zł

2,85

3,08

LP

Taryfy  za dostarczanie wody dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

6,13 zł

6,62 zł

6,13 zł

6,62 zł

LP

Taryfy  za dostarczanie wody dla  pozostałych odbiorców

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

6,11 zł

6,60 zł

2,66 zł

2,87 zł

3,45 zł

3,73 zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,50 zł

10,26 zł

4,76 zł

5,14 zł

4,74 zł

5,12 zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,50 zł

10,26 zł

3,80 zł

4,10 zł

5,70 zł

6,16 zł

LP

Taryfy  za odprowadzanie ścieków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1.

Cena 1 m. sześć. wg kalkulacji GPGK

Dopłata Gminy Nowy Żmigród

Cena dla odbiorcy

2.

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

netto

brutto z VAT

3.

9,50 zł

10,26 zł

9,50 zł

10,26 zł