Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Usługi wodociągowe


Budowa przyłączy wodociągowych wraz z włączeniem do sieci wodociągowej – cena wg uzgodnionej umowy.

Modernizacja, remonty, wymiana lokalnych rurociągów wodociągowych poza budynkiem – cena wg uzgodnionej umowy.

Usuwanie awarii rurociągów wodociągowych poza budynkiem – cena wg poniesionych kosztów.