Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Stan licznika


Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Adres

Kod odbiorcy

Numer wodomierza

Stan licznika

Numer wodomierza dodatkowego (jeśli jest)

Stan licznika dodatkowego

Dodatkowe uwagi