Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Stan licznika


  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Adres

  Kod odbiorcy

  Numer wodomierza

  Stan licznika

  Numer wodomierza dodatkowego (jeśli jest)

  Stan licznika dodatkowego

  Dodatkowe uwagi