Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Koszenie trawy kosą spalinową, kosiarką lub kosiarką bijakową