Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji

Opis przedmiotu zamówienia: http://bip.nowyzmigrod.pl/fls/bip_pliki/2022_11/BIPF5EEB37782700DZ/Opis_przedmiotu_zamowienia.zip