Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu na terenie gminy Nowy Żmigród”.


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu na terenie gminy Nowy Żmigród„.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie z załącznikami

zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej