Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Opracowanie Studium Wykonalności oraz Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu dla zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu na terenie gminy Nowy Żmigród”.


Opracowanie Studium Wykonalności oraz Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu dla zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu na terenie gminy Nowy Żmigród”.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

zmiana_tresci_zapytania

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_zapytania