Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Opracowanie Studium Wykonalności oraz Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu dla zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kąty gmina Nowy Żmigród”.


Opracowanie Studium Wykonalności oraz Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu dla zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kąty gmina Nowy Żmigród”.

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1 _Druk_Oferty

Dokumentacja techniczna Stacja Uzdatniania Wody Kąty

zmiana_zapytania_ofertowego

uniewaznienie_zapytania