Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

INFORMACJA

16 marca 2020, 21:45

INFORMACJA W dniu 14 sierpnia 2020 r, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie będzie nieczynne. Dzień wolny ustawowo od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 15 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT

15 marca 2020, 20:43

KOMUNIKAT Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie informuje mieszkańców Gminy Nowy Żmigród, iż od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie nie będzie przyjmowało interesantów w biurze mieszczącym się przy ulicy Jasielskiej. W sprawach pilnych jak i bieżących prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 13 441 64 81, lub poprzez e-mail: gpgk@interia.pl. Prosimy Państwa o wyrozumiałość.  Apelujemy, aby interesanci nie stawiali się osobiście ,a wszelkie sprawy załatwiali drogą telefoniczną, elektroniczną, oraz pocztową.   Zmianie nie ulega praca pracowników, którzy pozostają do telefonicznej dyspozycji mieszkańców.

RODO – INFORMACJA DLA KLIENTÓW

25 maja 2018, 19:36

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, ul. Jasielska 25, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: inspektor.rodo.gpgk@interia.pl    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją umowy, w tym obsługi klienta, świadczenia usług. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia […] Czytaj dalej…

Zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat

18 maja 2018, 19:38

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie przekazuje do wiadomości mieszkańców Gminy Nowy Żmigród Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącą zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat. Decyzja – taryfy

INFORMACJA dot. dzień wolny od pracy

3 listopada 2017, 13:52

INFORMACJA Informuję, że w dniu 10 listopada 2017r. (piątek) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie nieczynne. jest to dzień ustawowo wolny od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 11 listopada 2017r.

INFORMACJA DOT. PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

10 marca 2016, 11:04

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 01-03-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle NIE ZOSTAŁO STWIERDZONE PRZEKROCZENIE MĘTNOŚCI. Najwyższa dopuszczalna zawartość NTU =1. Wynik końcowy badania =0,47    +/-0,04.

19 lutego 2016, 11:46

Nowy Żmigród, 2016-02-19 I N F O R M A C J A Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 18-02-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle nie została wykryta bakteria Clostridium Perfringens. Woda jest zdatna do picia pod wzgledem baktriologicznym i warunkowo dopuszczona do spożycia ze względu na podwyższoną mętność.

INFORMACJA

18 lutego 2016, 20:20

Nowy Żmigród, 2016-02-18 I N F O R M A C J A Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po przeprowadzonych badaniach wody z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle została stwierdzona zła jakosć wody pod wzgledem bakteriologicznym (Clostridium Perfringens) oraz została przekroczona Mętność (6,7 NTU). Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W dniach 18-19 luty 2016 zostanie przeprowadzone czyszczenie wodociągu. Na czas prowadzonych działań naprawczych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia dostęp do wody o dobrej jakości. Beczka z wodą zdatną do picia znajdować się będzie od dnia 18.02.2016r. do odwołania w dwóch punktach poboru tj. przy Urzędzie Gminy ul. Mickiewicza w Nowym Żmigrodzie przy […] Czytaj dalej…