Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Decyzja o zatwierdzeniu cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat tj 2021 – 2023


DECYZJA 770.28.2020 Nowy Żmigród