Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Decyzja o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat


Decyzja – taryfy