Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Wywóz nieczystości płynnych


Przedsiębiorstwo dysponuje ciągnikiem zetor Proxima 85 i wozem asenizacyjnym o pojemności beczki 5 m3.

Koszt odbioru i transportu do oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie wynosi 80 zł za jeden kurs + cena 1m3 ścieków według cennika.

 

Numery telefonów pod którymi można zamówić usługę:

505 477 291 – oczyszczalnia / 793 610 426 – operator