Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Opracowanie dokumentacji wielobranżowej na rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kąty Gmina Nowy Żmigród”.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej na rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kąty Gmina Nowy Żmigród

Zapytanie ofertowe

druk oferty

Przedluzenie_terminu_skladania_ofert

odpowiedz_na zapytanie nr 1

zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_nr_1

odpowiedz na zapytanie nr_2

zał.  nr 1

Badanie wody 2017

Badania wody 2016

Badanie wody za rok 2015

Badanie wody za rok 2014

Badanie wody za rok 2013

zał. nr 2 Mapa_zasadnicza_nr 1

zał. nr 3 Dokumentacja hydrologiczna 2009

Operat wodno-prawny

Pozwolenie_wodnoprawne

Obliczenia_hydrologiczne

zał. nr 4 Dokumentacja fotograficzna

zał. nr 5 Mapa_zasadnicza_2

Zawiadomienie o wyborze oferty