Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Usługi kanalizacyjne


Budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej – cena wg uzgodnionej umowy.

Czyszczenie wpustu ulicznego na kanale deszczowym lub ogólnospławnym,

– cena 124 zł /h pracy brygady

Udrażnianie, przepychanie:

  • kanalizacji
  • pionów kanalizacyjnych
  • poziomów kanalizacyjnych
  • kanałów wentylacyjnych
  • studzienek kanalizacyjnych

Metoda mechaniczna

Szybkie czyszczenie przy użyciu maszyn wykorzystujących sprężyny usuwa zatory poprzez obracanie krótkich odcinków sprężyny wewnątrz prześwitu kanalizacji. Sprężyny wraz z odpowiednimi końcówkami tnącymi przewiercają się przez przeszkody. Możemy tą metodą usuwać tłuszcz zalegający na ściankach kanału w wyniku stosowania detergentów, osadzający się kamień (i inne osady chemiczne), wrastające w kanał korzenie, szmaty, gałęzie, liście, etc.

– cena 124 zł /h pracy brygady

W/w ceny są cenami netto i zostaną zwiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu wykonania usługi.