Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

INFORMACJA DOT. PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

10 marca 2016, 11:04

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 01-03-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle NIE ZOSTAŁO STWIERDZONE PRZEKROCZENIE MĘTNOŚCI. Najwyższa dopuszczalna zawartość NTU =1. Wynik końcowy badania =0,47    +/-0,04.