Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

19 lutego 2016, 11:46

Nowy Żmigród, 2016-02-19

I N F O R M A C J A

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 18-02-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle nie została wykryta bakteria Clostridium Perfringens. Woda jest zdatna do picia pod wzgledem baktriologicznym i warunkowo dopuszczona do spożycia ze względu na podwyższoną mętność.