Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

ZAWIADOMIENIE

14 grudnia 2015, 8:45

ZAWIADOMIENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że badania kontrolne próbki wody pobranej z wodociągu zasilającego miejscowość Nowy Żmigród, przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle, wykazało występowanie bakterii grupy coli (6 jtk/100ml) oraz przekroczenie stężenia trichlorometanu (stężenie 0,048 mg/l – dopuszczalna norma to 0,030).
W związku z powyższym zawiadamy, że woda nadaje się do spożycia wyłącznie po kilkuminutowym przegotowaniu.

Nowy Żmigród 11-12-2015