Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat

18 maja 2018, 19:38

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie przekazuje do wiadomości mieszkańców Gminy Nowy Żmigród Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącą zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat.

Decyzja – taryfy