Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Archive for luty, 2016

Posted on:

Nowy Żmigród, 2016-02-19

I N F O R M A C J A

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 18-02-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle nie została wykryta bakteria Clostridium Perfringens. Woda jest zdatna do picia pod wzgledem baktriologicznym i warunkowo dopuszczona do spożycia ze względu na podwyższoną mętność.

INFORMACJA

Posted on:

Nowy Żmigród, 2016-02-18

I N F O R M A C J A

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po przeprowadzonych badaniach wody z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle została stwierdzona zła jakosć wody pod wzgledem bakteriologicznym (Clostridium Perfringens) oraz została przekroczona Mętność (6,7 NTU). Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W dniach 18-19 luty 2016 zostanie przeprowadzone czyszczenie wodociągu. Na czas prowadzonych działań naprawczych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia dostęp do wody o dobrej jakości.

Beczka z wodą zdatną do picia znajdować się będzie od dnia 18.02.2016r. do odwołania w dwóch punktach poboru tj.

  1. przy Urzędzie Gminy ul. Mickiewicza w Nowym Żmigrodzie

  2. przy budynku GPGK ul. Jasielska w Nowym Żmigrodzie

Dnia 18.02.2016r zostanie przeprowadzone badanie wody mające na celu wykluczenie bakterii Clostridium Perfringens oraz określenie poziomu mętności.

O wyniku badań mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród zostaną poinformowani na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie www.gpgk.pl.