Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Żmigrodzie

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

INFORMACJA

Posted on:

INFORMACJA

W dniu 14 sierpnia 2020 r, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie będzie nieczynne.

Dzień wolny ustawowo od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 15 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT

Posted on:

KOMUNIKAT

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie informuje mieszkańców Gminy Nowy Żmigród, iż od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie nie będzie przyjmowało interesantów w biurze mieszczącym się przy ulicy Jasielskiej.

W sprawach pilnych jak i bieżących prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu

13 441 64 81, lub poprzez e-mail: gpgk@interia.pl.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 Apelujemy, aby interesanci nie stawiali się osobiście ,a wszelkie sprawy załatwiali drogą telefoniczną, elektroniczną, oraz pocztową.

 

Zmianie nie ulega praca pracowników, którzy pozostają do telefonicznej dyspozycji mieszkańców.

RODO – INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Posted on:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, ul. Jasielska 25, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: inspektor.rodo.gpgk@interia.pl 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją umowy, w tym obsługi klienta, świadczenia usług. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi klienta, w ramach realizacji usług objętych umową. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat

Posted on:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie przekazuje do wiadomości mieszkańców Gminy Nowy Żmigród Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącą zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Żmigród na okres 3 lat.

Decyzja – taryfy

INFORMACJA dot. dzień wolny od pracy

Posted on:

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 10 listopada 2017r. (piątek) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie nieczynne.

  • jest to dzień ustawowo wolny od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 11 listopada 2017r.

INFORMACJA DOT. PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Posted on:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 01-03-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle NIE ZOSTAŁO STWIERDZONE PRZEKROCZENIE MĘTNOŚCI. Najwyższa dopuszczalna zawartość NTU =1. Wynik końcowy badania =0,47    +/-0,04.

Posted on:

Nowy Żmigród, 2016-02-19

I N F O R M A C J A

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 18-02-2016r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle nie została wykryta bakteria Clostridium Perfringens. Woda jest zdatna do picia pod wzgledem baktriologicznym i warunkowo dopuszczona do spożycia ze względu na podwyższoną mętność.

INFORMACJA

Posted on:

Nowy Żmigród, 2016-02-18

I N F O R M A C J A

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po przeprowadzonych badaniach wody z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle została stwierdzona zła jakosć wody pod wzgledem bakteriologicznym (Clostridium Perfringens) oraz została przekroczona Mętność (6,7 NTU). Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W dniach 18-19 luty 2016 zostanie przeprowadzone czyszczenie wodociągu. Na czas prowadzonych działań naprawczych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia dostęp do wody o dobrej jakości.

Beczka z wodą zdatną do picia znajdować się będzie od dnia 18.02.2016r. do odwołania w dwóch punktach poboru tj.

  1. przy Urzędzie Gminy ul. Mickiewicza w Nowym Żmigrodzie

  2. przy budynku GPGK ul. Jasielska w Nowym Żmigrodzie

Dnia 18.02.2016r zostanie przeprowadzone badanie wody mające na celu wykluczenie bakterii Clostridium Perfringens oraz określenie poziomu mętności.

O wyniku badań mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród zostaną poinformowani na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie www.gpgk.pl.

Przerwa w dostawie wody

Posted on:

Z A W I A D O M I E NI E

 

 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 16 grudnia (środa) w godzinach od 10 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Przerwa spowodowana będzie pracami przy budowie Hali Sportowej na ul. Mickiewicza.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nowy Żmigród, 2015-12-14

Przerwa w dostawie wody

Posted on:

Z A W I A D O M I E NI E

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 16 grudnia (środa) w godzinach od 10 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Przerwa spowodowana będzie pracami przy budowie Hali Sportowej na ul. Mickiewicza.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nowy Żmigród, 2015-12-14